BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 290 m2
  Giá: 2.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 162 m2
  Giá: 780 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 200 m2
  Giá: 1.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 210 m2
  Giá: 390 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 19,000 m2
  Giá: 900 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 830 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 750 m2
  Giá: 650 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 2,000 m2
  Giá: 1.815 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 100,000 m2
  Giá: 6 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 300 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 50,000 m2
  Giá: 8.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,054 m2
  Giá: 876 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 385 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 160 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 300 m2
  Giá: 330 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 352 m2
  Giá: 286 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 368 m2
  Giá: 319 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 160 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 210 m2
  Giá: 390 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 160 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 140,000 m2
  Giá: 23.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,116 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 700 m2
  Giá: 770 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 40,000 m2
  Giá: 6.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 600 m2
  Giá: 660 triệu
 • Huyện Bù Đăng