BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 30,000 m2
  Giá: 1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 30,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 2.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 3.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 55,000 m2
  Giá: 3.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 8,000 m2
  Giá: 7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,490 m2
  Giá: 1.33 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 160,000 m2
  Giá: 7.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 816 m2
  Giá: 550 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 550 m2
  Giá: 1.32 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 25,000 m2
  Giá: 1.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 650 triệu
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 560 m2
  Giá: 1.32 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 30,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 560 m2
  Giá: 950 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 47,000 m2
  Giá: 1.6 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 35,000 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 240 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 242 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 180 m2
  Giá: 220 triệu
 • Huyện Đồng Phú
 • DT: 220 m2
  Giá: 190 triệu
 • Huyện Đồng Phú
 • DT: 150 m2
  Giá: 460 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 150 m2
  Giá: 460 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 300 m2
  Giá: 390 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 43,000 m2
  Giá: 3.096 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 399 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 300 m2
  Giá: 395 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 100 m2
  Giá: 250 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài