BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 360 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 19,000 m2
  Giá: 4.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 390 m2
  Giá: 500 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 360 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,020 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 35,000 m2
  Giá: 2.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 16,000 m2
  Giá: 4.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 14,000 m2
  Giá: 4.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 16,000 m2
  Giá: 4.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 210 m2
  Giá: 500 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 108 m2
  Giá: 810 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 288 m2
  Giá: 168 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 16,000 m2
  Giá: 4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 2,000 m2
  Giá: 2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 14,000 m2
  Giá: 2.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 108 m2
  Giá: 810 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 79,000 m2
  Giá: 7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 3.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 500 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 1.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 320 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng