BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 450 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 40,000 m2
  Giá: 4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 10,000 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Phú Riềng
 • DT: 0 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 130 m2
  Giá: 8 triệu/m²
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 0 m2
  Giá: 2.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 22 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 2.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 0
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 16,000 m2
  Giá: 5.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 360 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 19,000 m2
  Giá: 4.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 394 m2
  Giá: 500 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 400 m2
  Giá: 2.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng