BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 35,000 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 500 m2
  Giá: 300 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 300 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 200 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 1.6 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 320 m2
  Giá: 410 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 280 m2
  Giá: 900 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 720 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 35,000 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 250 m2
  Giá: 1.65 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,300 m2
  Giá: 1.26 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 18,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 18,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 420 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 17,000 m2
  Giá: 1.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 600 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 550 m2
  Giá: 1.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 90,000 m2
  Giá: 15.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 39,000 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 830 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120,000 m2
  Giá: 20.4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 830 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 18,000 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,800 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,300 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 1.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 980 m2
  Giá: 4.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng