BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 50,000 m2
  Giá: 1.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 15,000 m2
  Giá: 1.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 110,000 m2
  Giá: 11 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 29,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 29,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 23,000 m2
  Giá: 1.725 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,000 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 45,000 m2
  Giá: 1.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 2.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 15,000 m2
  Giá: 1.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 150 m2
  Giá: 460 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 170 m2
  Giá: 490 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 150 m2
  Giá: 460 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 150 m2
  Giá: 460 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 480 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 500 nghìn/m²
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 500 nghìn/m²
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 490 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 150 m2
  Giá: 460 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 500 nghìn/m²
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 500 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 500 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 250 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 500 nghìn/m²
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 150 m2
  Giá: 460 triệu
 • Huyện Chơn Thành