BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 800 m2
  Giá: 720 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 240 m2
  Giá: 126 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 810 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 850 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 24,000 m2
  Giá: 2.4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 520 m2
  Giá: 104 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 250 m2
  Giá: 250 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 440 m2
  Giá: 35 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,760 m2
  Giá: 320 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 225 m2
  Giá: 175 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,495 m2
  Giá: 190 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 15,000 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 220 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 4,000 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 115 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 37,000 m2
  Giá: 120 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 495 m2
  Giá: 2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 15,000 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 100 m2
  Giá: 2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 150 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 10,000 m2
  Giá: 550 triệu
 • Huyện Bù Đăng