BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 238 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 24,000 m2
  Giá: 1.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 43,000 m2
  Giá: 3.096 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 265 m2
  Giá: 330 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,530 m2
  Giá: 550 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 300 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 240,000 m2
  Giá: 27 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 500 m2
  Giá: 330 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 23,000 m2
  Giá: 1.725 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 816 m2
  Giá: 550 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 196 m2
  Giá: 320 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 300 m2
  Giá: 400 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 3,120 m2
  Giá: 540 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 300 m2
  Giá: 560 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 120 m2
  Giá: 500 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 238 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng