BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 250 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 180 m2
  Giá: 480 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 625 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 500 triệu
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 16,000 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 85,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 225 m2
  Giá: 449 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 85,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 85,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 13,800 m2
  Giá: 14 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 225 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 12,000 m2
  Giá: 8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 17,000 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 85,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 240 m2
  Giá: 440 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng