BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 48 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng

VIP1 Bán rẫy cao su đang cạo

 20 giờ, 54 phút trước

 • DT: 50,000 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 210 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng

VIP1 Bán đất nền

 21 giờ, 37 phút trước

 • DT: 154 m2
  Giá: 560 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 115 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 750 m2
  Giá: 105 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 24,000 m2
  Giá: 2.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 245 m2
  Giá: 320 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,800 m2
  Giá: 50 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 13 m2
  Giá: 11 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 250 m2
  Giá: 140 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 4,700 m2
  Giá: 7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,200 m2
  Giá: 1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 748 m2
  Giá: 500 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 190 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 512 m2
  Giá: 100 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 555 m2
  Giá: 720 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 3,120 m2
  Giá: 530 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 120 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 18,000 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 24,000 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 650 triệu
 • Huyện Bù Đăng