BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 24,000 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 177 m2
  Giá: 900 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 11,000 m2
  Giá: 780 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 600 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 500 m2
  Giá: 530 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 4,700 m2
  Giá: 7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 200 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 0 m2
  Giá: 0
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120,000 m2
  Giá: 9.6 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 312 m2
  Giá: 120 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 24,000 m2
  Giá: 2.4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 35,000 m2
  Giá: 4.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 47,000 m2
  Giá: 1.6 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 70,000 m2
  Giá: 4.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng