BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 450 m2
  Giá: 230 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 16,000 m2
  Giá: 7.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 43,000 m2
  Giá: 3.096 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 500 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 230 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 29,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,033 m2
  Giá: 1.05 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 17,000 m2
  Giá: 1.1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 230 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 44,000 m2
  Giá: 2.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 8,000 m2
  Giá: 7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 8,000 m2
  Giá: 7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 570 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 250 m2
  Giá: 390 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 500 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 259 m2
  Giá: 285 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 119 m2
  Giá: 265 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 120 m2
  Giá: 265 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 450 m2
  Giá: 230 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 380 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 100 m2
  Giá: 420 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 1,202 m2
  Giá: 490 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 220 m2
  Giá: 390 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 3,500 m2
  Giá: 640 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 3,500 m2
  Giá: 640 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 1,750 m2
  Giá: 640 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 1,290 m2
  Giá: 490 triệu
 • Huyện Chơn Thành