BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 35,000 m2
  Giá: 4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 352 m2
  Giá: 320 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 175 m2
  Giá: 245 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 135 m2
  Giá: 430 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 540 m2
  Giá: 540 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 850 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 810 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,495 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 240 m2
  Giá: 1.26 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 245 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 14,000 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 550 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 400 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.65 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,700 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 15,000 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 420 m2
  Giá: 1.05 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 12,000 m2
  Giá: 550 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,495 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 900 m2
  Giá: 660 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 352 m2
  Giá: 330 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 0
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 320 m2
  Giá: 290 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 260 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 901 m2
  Giá: 660 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 42 m2
  Giá: 14 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 390 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 390 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 390 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 500 nghìn
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,710 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 250 triệu
 • Huyện Lộc Ninh