BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 150 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 720 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 560 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 3,800 m2
  Giá: 2.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 440 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 98,000 m2
  Giá: 30 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 14,000 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 400 m2
  Giá: 765 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 6,000 m2
  Giá: 4.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 200 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 44 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 440 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 40,000 m2
  Giá: 10.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 98,000 m2
  Giá: 30 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 200 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 6,000 m2
  Giá: 4.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng