BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 40,000 m2
  Giá: 10.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 640 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 360 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 200 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 98,000 m2
  Giá: 30 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 440 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 200 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 0
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 500 m2
  Giá: 1.7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 40,000 m2
  Giá: 4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 10,000 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Phú Riềng
 • DT: 0 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 130 m2
  Giá: 8 triệu/m²
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 0 m2
  Giá: 2.3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng