BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 1,253 m2
  Giá: 1.275 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 160 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 495 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,650 m2
  Giá: 1.65 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 18,000 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,760 m2
  Giá: 3.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 13,000 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 354 m2
  Giá: 290 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,500 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 1,500 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 300 m2
  Giá: 4.5 triệu/m²
 • Huyện Đồng Phú
 • DT: 600 m2
  Giá: 780 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 352 m2
  Giá: 300 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 2,165 m2
  Giá: 0
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 320 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 900 m2
  Giá: 660 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 13,000 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,760 m2
  Giá: 3.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 18,000 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 18,000 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 2,200 m2
  Giá: 1.485 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 495 m2
  Giá: 400 triệu
 • Huyện Bù Đăng