BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
 • DT: 460 m2
  Giá: 699 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,100 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 190 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 330 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 100 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 180 m2
  Giá: 960 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,100 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 4,200 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 810 m2
  Giá: 1.26 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
THÔNG TIN MUA BÁN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
 • DT: 100 m2
  Giá: 950 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 28,000 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 14,000 m2
  Giá: 4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 500 m2
  Giá: 2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 240 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 100 m2
  Giá: 780 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 160 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 320 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 28,000 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 4,200 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 160 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 3.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 100 m2
  Giá: 550 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 180 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng