Nhà đất bán - Bán kho, nhà xưởng

 • DT: 7,116 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,116 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,000 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,116 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,116 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,116 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,100 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,116 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,000 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 7,100 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng

Hình ảnh quá lớn

 11:40 08/06/2019

 • DT: 150 m2
  Giá: 100 triệu
 • Huyện Bù Đăng