Nhà đất bán - Bán nhà

Tổng: 68 | Hiển thị: 1-20
 • DT: 245 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,700 m2
  Giá: 5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 495 m2
  Giá: 2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 42 m2
  Giá: 14 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,500 m2
  Giá: 190 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 441 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 190 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 222 m2
  Giá: 1.95 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 48 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 238 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 238 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 238 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 253 m2
  Giá: 1.6 tỷ
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 560 m2
  Giá: 950 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 250 m2
  Giá: 750 triệu
 • Huyện Bù Đăng
Tổng: 68 | Hiển thị: 1-20