Nhà Đất Cho Thuê - Cho thuê đất

  • DT: 500 m2
    Giá: 3 triệu
  • Thành phố Đồng Xoài
  • DT: 125,000 m2
    Giá: 20 triệu/tháng
  • Huyện Đồng Phú