Nhà Đất Cho Thuê

Tổng: 26 | Hiển thị: 1-20
 • DT: 83,880 m2
  Giá: 6.6 nghìn/m²
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 130 m2
  Giá: 1000
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 4,000 m2
  Giá: 70 triệu/tháng
 • Thị xã Bình Long
 • DT: 248 m2
  Giá: 19 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 40 m2
  Giá: 10 triệu/tháng
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 1,680 m2
  Giá: 60 triệu/tháng
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 10,000 m2
  Giá: 25 nghìn/m²
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 500 m2
  Giá: 3 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 500 m2
  Giá: 9 triệu/tháng
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 1,939 m2
  Giá: 10 triệu/tháng
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 125,000 m2
  Giá: 20 triệu/tháng
 • Huyện Đồng Phú
 • DT: 76,960 m2
  Giá: 1 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 1,000 m2
  Giá: 13 triệu/tháng
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 26,000 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Đồng Phú
 • DT: 180 m2
  Giá: 5.5 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 2,000 m2
  Giá: 40 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
Tổng: 26 | Hiển thị: 1-20