Nhà đất bán - Bán đất

Tổng: 1915 | Hiển thị: 1-20
 • DT: 13,800 m2
  Giá: 14 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 225 m2
  Giá: 450 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 12,000 m2
  Giá: 8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 17,000 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 85,000 m2
  Giá: 2.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 240 m2
  Giá: 440 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 8,800 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 100 m2
  Giá: 545 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 180 m2
  Giá: 939 triệu
 • Huyện Bù Đăng
Tổng: 1915 | Hiển thị: 1-20