Nhà đất bán - Bán đất

Tổng: 928 | Hiển thị: 1-20
 • DT: 150 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,200 m2
  Giá: 1 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 13 m2
  Giá: 11 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 874 m2
  Giá: 110 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 0 m2
  Giá: 0
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 28,000 m2
  Giá: 900 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 145 m2
  Giá: 900 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,800 m2
  Giá: 50 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 1.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 5,500 m2
  Giá: 420 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 19,000 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 250 m2
  Giá: 220 triệu/m²
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 3,120 m2
  Giá: 530 triệu
 • Huyện Chơn Thành
 • DT: 4,700 m2
  Giá: 7 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
Tổng: 928 | Hiển thị: 1-20