Nhà đất bán - Bán đất

Tổng: 1814 | Hiển thị: 1-20
 • DT: 460 m2
  Giá: 699 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,100 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 190 m2
  Giá: 1.8 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 330 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 350 m2
  Giá: 559 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 180 m2
  Giá: 960 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,100 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 4,200 m2
  Giá: 3.5 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 21,000 m2
  Giá: 3 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 810 m2
  Giá: 1.26 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,110 m2
  Giá: 1.2 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
Tổng: 1814 | Hiển thị: 1-20