Nhà đất bán - Bán đất

Tổng: 959 | Hiển thị: 1-20
 • DT: 20,000 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 35,000 m2
  Giá: 4 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 352 m2
  Giá: 320 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 175 m2
  Giá: 245 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 135 m2
  Giá: 430 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 540 m2
  Giá: 540 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 850 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 450 m2
  Giá: 810 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 1,495 m2
  Giá: 1.9 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 240 m2
  Giá: 1.26 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 14,000 m2
  Giá: 700 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 550 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 400 m2
  Giá: 600 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 22,000 m2
  Giá: 1.65 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 15,000 m2
  Giá: 800 triệu
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 120 m2
  Giá: 1.15 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
 • DT: 150 m2
  Giá: 1.05 tỷ
 • Huyện Bù Đăng
Tổng: 959 | Hiển thị: 1-20