Nhà Đất Cho Thuê - Cho thuê nhà xưởng

 • DT: 10,000 m2
  Giá: 25 nghìn/m²
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 76,960 m2
  Giá: 1 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 26,000 m2
  Giá: 350 triệu
 • Huyện Đồng Phú
 • DT: 2,000 m2
  Giá: 40 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài
 • DT: 2,000 m2
  Giá: 40 triệu
 • Thành phố Đồng Xoài